• FIRE ALARM S.

  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ :
  PICO TECHNOLOGY WORLD ยินดีให้คำปรึกษา ออกแแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้และแจ้งให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ
  Read More
 • CCTV SYSTEM

  ระบบกล้องวงจรปิด :
  PICO TECHNOLOGY WORLD ยินดีให้คำปรึกษา ออกแแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด Analog Camera
  และ IP Camera สำหรับ องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  Read More
 • Access Control S.

  ระบบควบคุมการเข้า-ออก :
  PICO TECHNOLOGY WORLD ยินดีให้คำปรึกษา ออกแแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้
   
  Read More
 • Public Address S.

  ระบบเสียงประกาศ :
  PICO TECHNOLOGY WORLD ยินดีให้คำปรึกษา ออกแแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงประกาศ ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยระบบอื่น ให้ทำงานสอดคล้องกันมีประสิทธิภาพ
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • All
 • Access Control
 • CCTV
 • Fire Alarm
 • PA
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random