บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด

บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด

ได้จัดตั้งขึ้นระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งและดำเนินการในปี 2542 ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทพิโคฯ ได้เล็งเห็นว่างานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของประเทศไทยเรานั้น ขาดผู้ที่เข้าใจระบบอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยทางผู้ใช้งานเองก็เข้าใจระบบเพียงแค่วิธีการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น และเนื่องจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็นระบบที่ถูกกำหนดให้มีการติดตั้งตาม พรบ.อาคารของกรมโยธาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการดูแลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากขาดความสนใจ และขาดการทดสอบระบบประจำปี และ ณ วันส่งมอบงานไม่ได้มีการทดสอบระบบ 100% ทางท่านเจ้าของอาคารจะไม่ทราบเลยว่าสายทุกเส้นต่อถึงกับอุปกรณ์ทุกตัวหรือไม่ นั่นหมายถึง ความมีเสถียรภาพของระบบไม่ 100% กรณีตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้น ยังมีอีกหลายปัญหาที่ทำให้ท่านเจ้าของอาคารต้องจ่ายเงินค่าค่าตรวจสอบระบบ, เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว ที่บางครั้งยังใช้งานได้ เป็นต้น จากการไม่เข้าใจระบบของผู้ใช้งานและผู้รับเหมาติดตั้ง(บางราย)

เสียงประกาศ  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  โทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ผ่านเข้าประตูโดยใช้บัตร  จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง<

ดังนั้นทางผู้ก่อตั้งจึงนำปัญหาต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มจากการขายและตรวจสอบระบบรวมกับประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าจัดตั้งเป็น บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด ขึ้น โดยเมื่อเริ่มดำเนินการรับเฉพาะงานในด้านเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบันขยายขอบเขตเป็นงานภายในระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบเสียงประกาศตามสาย, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงและตรวจสอบระบบเป็นหลักโดยมีทีมวิศวกรคอยดูแลและวิเคาระห์ปัญหา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการด้วยดี และจากงานที่มีคุณภาพจึงได้รับการแนะนำงาน และได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในลักษณะบอกปากต่อปาก จากผู้ใช้บริการที่ประทับใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท :
ชื่อบริษัท :
บริษัท พิโคเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด
ที่อยู่ :
7/106, 7/108 หมู่ 5 ซอยรามคำแหง 152 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ :
(66) 0-2728-1021-2, (66) 0-2372-0198
แฟกซ์ :
(662) 372-0199
อีเมล์ :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จดทะเบียน :
7 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน :
5,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้น :
ไทย
ผู้ร่วมก่อตั้ง :
คุณถนอม ทนุรัตนบุตร (Managing Director)
คุณวีรยุทธ อารักษ์วาณิช (Director/Adviser)
คุณประพิน แสงเงิน (Project Sale & Service Manager)
คุณอ้อยใจ รักษาศิลป์ (General Manager)
ธุรกิจของกิจการ :
  • จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงงานระบบ
  • สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system)
  • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  • เสียงประกาศ (Public address)
  • อุปกรณ์ผ่านเข้าประตูโดยใช้บัตร (Access control)